vrijdag 28 oktober 2011

Charters Sophiae Domus in Vught gescand

Afschrift van een charter van Karel de Stoute, waarin hij toestemming geeft
een klooster op de Eikendonk in Dungen te bouwen, 1471. Bekijk het charter

Het kartuizerklooster Sophiae Domus in Vught heeft een rijke geschiedenis, vol verplaatsingen, brandschattingen, een beeldenstorm, godsdiensttwisten, krijgsgeweld en een nachtelijke overval. De kloosterlingen deden in de loop der tijd dan ook vele plaatsen in de Meierij aan, waaronder Vught, waar het klooster zich voorspoedig ontwikkelde, maar ook Den Bosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Tilburg. Uiteindelijk vertrokken ze naar Antwerpen.

Archief
De geschiedenis van het archief van het klooster bevat minstens zoveel verplaatsingen. Toen de kartuizers uit de Meierij vertrokken, namen ze hun archief mee naar Antwerpen. In 1783 werd het Antwerpse klooster door antiklerikale wetgeving echter opgeheven en raakten de archieven verspreid. Een aantal archiefstukken is via het Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen/Brussel en het bisdom ’s-Hertogenbosch in 2010 in beheer gekomen van het BHIC. Daar bevonden zich sinds 1953 al vier stukken van het archief, afkomstig uit het Rijksarchief in Antwerpen, en in 2010 zijn er nog enkele stukken aan toegevoegd die achtergebleven waren in Mechelen.

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn, hoeven zich daarvoor echter níet te verplaatsen naar Den Bosch. Alle charters van het archief zijn namelijk samengevat in een regest, gescand en sinds kort via het inventarisnummer op internet te bekijken.

Naar de inventaris, regesten en scans van alle charters

Een afgedwaald stuk wordt overigens nog altijd bewaard in het Felixarchief te Antwerpen, Kerken en kloosters, inv.nr. 1559.

Naar verwachting verschijnt er eind 2012 een uitgebreide studie over dit klooster.

Geen opmerkingen: