woensdag 25 januari 2012

Blader zelf door kranten over Bende van Oss


...voorbeeld van NRC over Osse Bende...

De Bende van Oss heeft de afgelopen tijd volop in de belangstelling gestaan. De criminaliteit in de jaren dertig van de vorige eeuw werd door de film en een boek onder de loep genomen en gegoten in een geromantiseerd verhaal. Maar als je op zoek bent naar bronnen uit die tijd, dan kun je terecht in oude kranten. Online en met één gezamenlijke deler: de artikelen gaan over de criminaliteit van de vorige eeuw en de bende die hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden.

Na de uitbreiding van het Korps Marechaussee in Oss in 1933, gevolgd door intensieve opsporingsactiviteiten naar betrokkenen bij de zogenaamde Osse Bende, lukte het in de jaren 1934 en 1935 om zo’n 300 misdrijven op te lossen. Lang niet al deze zaken kwamen voor de rechter. Van de 300 misdrijven behandelde de rechtbank en later, in hoger beroep, het Gerechtshof er ongeveer vijftig. In totaal waren daar 155 verdachten bij betrokken. De processen liepen van maart 1935 tot juni 1936. Die processen trokken internationaal de aandacht van de pers. Ook na 1936 bleven de kranten alert op nieuws rondom de Bende van Oss, inclusief de nasleep van de zaak, (de verhouding tot de Marechaussee) tot in 1941 toe. 

De eerste Osse gemeentearchivaris, Jan Cunen, begon in 1934 met de aanleg van een krantenknipselverzameling. In 1949 promoveerde W.H. Nagel als criminoloog in Groningen op de Criminaliteit in Oss. De gemeente Oss kocht de bijna complete oplage van circa 4.000 exemplaren op uit angst voor negatieve publiciteit. In datzelfde jaar werd om dezelfde reden een deel van de krantenknipselverzameling overgebracht naar het archief van de gemeentepolitie van Oss. Het deel over de Bende van Oss, natuurlijk.

Bij de inventarisatie van het Osse politiearchief kwamen deze krantenknipsels weer boven water. De knipsels zijn op tekst doorzoekbaar (met CTRL+F).

Oss algemeen
N.R.C. 1 juli 1935 – 30 juni 1937 (52,6 MB)
Rotterdamsche Courant 6 augustus 1934 – 18 december 1939 (46,6 MB)
N.R.C. 4 oktober 1938 – 24 september 1941 (32 MB)
Volksblad 1 oktober 1938 – 20 september 1941 (48,4 MB)

Oss crimineel
Criminaliteit in Oss en omgeving 1933-1934 (133,4 MB)
Overval op de gebroeders Verhoeven te Oijen 1932-1935 (18,5 MB)

Bende van Oss
1935, januari-september (98,4 MB)
1935, oktober-december (107,8 MB)
1936 (16,8 MB)
1937 (4,9 MB)
1938, 5 maart - 7 april ( 114,2 MB)
1938, 8 april - 23 april (84,2 MB)
1938, 25 april - 23 juni (89 MB)
1938, 24 juni - 27 december (108 MB)
1939, januari - juli (118,2 MB)

Geen opmerkingen: