dinsdag 4 september 2012

Lijsten "ziekten en gebreken" Nationale Militie

Nu er via internet steeds meer militieregisters raadpleegbaar worden, neemt ook het aantal inhoudelijke vragen bij deze mooie bron toe. Bijvoorbeeld wat waren al die "ziekten en gebreken" op basis waarvan jongemannen soms werden afgekeurd?

Frank van de Velde heeft een handige website gemaakt met een overzicht van wetten, registermodellen, Koninklijke Besluiten en lijsten van ziekten en gebreken. Handig voor wie onderzoek doet in de militieregisters!

> Ga naar Digitale Bronnen Nationale Militie

Frank, bedankt voor dit mooie overzicht!

Geen opmerkingen: