zaterdag 1 september 2012

Vernieuwde website Gemeentearchief Gemert-Bakel online met veel nieuwe bronnen


De website van het Gemeentearchief Gemert-Bakel is vernieuwd. Het archief heeft samen met vrijwilligers archiefstukken geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Die informatie is allemaal via de zoekmachine te vinden.

De meest geraadpleegde bronnen, zoals de burgerlijke stand en een groot gedeelte van de doop-, trouw- en begraafboeken zijn digitaal beschikbaar en doorzoekbaar op naam. De komende maanden wordt de nieuwe zoekmachine verder aangepast en gevuld.

> Zoeken in de collectie

Op dit moment wordt gewerkt aan de bevolkingsregisters van Gemert en Bakel, de kadastrale leggers van Bakel, de fotocollectie, de bibliotheek, de maat- en boomboeken en verpondingsleggers van Bakel, de inschrijvingsregisters van lotelingen voor de Nationale Militie van Bakel, de notariële akten van de notarissen in Gemert, de civiele procesdossiers in het schepenbankarchief van Gemert en de schepenprotocollen van Bakel.

Geen opmerkingen: